АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМНЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ1.1.Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтыг үндэслэн “Эрдэнэсант-АЗЗА”ТӨХК -д ажилтан сонгон шалгаруулж авах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.ХОЁР.СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ2.1 Анк...

Дэлгэрэнгүй

1 - 3 of ( 3 ) бичлэгүүд