Эрхэм зорилго

Монгол улсын авто замын сүлжээг хөгжүүлэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлж, олон улсын болон улсын чанартай зам, замын байгууламжийг авто тээврийн хөдөлгөөнд байнга бэлэн байлгаж, зам хэрэглэгчдэд саадгүй үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Хуваалцах :